Kadastrale Atlas 1832

ka_te_koop
5,00 € per stuk

9 product(en) in voorraad
+

 

Wat is nu de kadastrale atlas?
Geïnspireerd door het Franse systeem besloot de Nederlandse regering aan het begin van de 19de eeuw een systeem voor rechtvaardige heffing van de grondbelasting in Nederland in te voeren. Elk perceel grond werd nauwkeurig opgemeten en vervolgens op kaarten ingetekend. Met de nodige vertraging is in het jaar 1832 het Kadaster officieel van start gegaan.


Schat aan informatie
De oude gegevens bevatten een schat aan informatie, zowel voor agrariërs en overige grondeigenaren, historisch geïnteresseerden als voor genealogen. Met behulp van de momentopname van 1832 als vast punt is het mogelijk de ontwikkeling van het gebied tot heden te reconstrueren. Vragen als: welke boerderij stond er vroeger waar nu een nieuwbouwwijk ligt en hoe liepen oorspronkelijke de waterlopen kunnen nu aan de hand daarvan beantwoord worden. Zowel voor de bestudering van de oude boerderijnamen als ook de waterlopen zijn de oude kadastrale gegevens van groot belang. Een andere invalshoek is een onderzoek naar het grondbezit bijna twee eeuwen geleden. Hoeveel bos-, weide- en akkerland was er in de gemeente? 


Tubbergen
Eind vorig jaar is de kadastrale atlas van de gemeente Tubbergen in boekvorm uitgebracht. Naast een algemene beschrijving van het kadaster, de werkzaamheden bij de grensvaststelling en het later opmeten van het grondgebied van Tubbergen, alsmede algemene gegevens omtrent de heffing van de grondbelasting, bevat het boek de gegevens van de OAT’s (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels). De gegevens die daarin terug te vinden zijn bestaan uit: de kadastrale sectie, de plaatselijke benaming, het nummer van het perceel, de naam van de eigenaar als zijn beroep en woonplaats, de grootte van elk perceel en gebruik ervan (bos, heide, akkerland, weiland, huis en erf, tuin etc.), de klasse waarin het perceel is ingedeeld en de destijds verschuldigde belasting. Tevens bevat het boek een index op namen van gebruikers en topografische aanduidingen. Ook de kaarten van het grondgebied zijn in het boek terug te vinden.

 

Kadastrale atlas
De kadastrale atlas Tubbergen bestaat uit tekstboek en een kaartenmap met 76 kadastrale kaarten van de gemeente Tubbergen op A3-formaat.

 

Voor een brochure over dit project, klik HIER