Erve Kampboer

STICHTING HEEMKUNDE GEESTEREN ZET ZICH IN VOOR “ERVE KAMPBOER”

 


In het kader van de actie voor een nieuw dak voor “ERVE KAMPBOER” heeft “Stichting Heemkunde Geesteren” een diapresentatie verzorgd om de bevolking van Geesteren alvast warm te maken voor de komende acties.

Het motto voor deze actie was: “Met elkaar de schouders eronder”.

 


Deze avond, die werd gehouden op woensdag 6 april, ging in grote lijnen over het ontstaan van Geesteren, de marken en in het bijzonder over de Marke Geesteren, oude boerderijen, en uiteraard werd het accent gelegd op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van “De Kaampboer”. Dit alles werd vanzelfsprekend omlijst met foto’s en informatie uit een ver verleden.


Verder ging de presentatie over “Erve Kampboer” als dorpshuis en de gebruikers in de periode van 1974 t/m 2011. Er werden oude foto’s en beelden getoond die nog niet eerder vertoond waren.


Het commentaar, en anekdotes bij de beelden werden verzorgd door Harrie Meinders en Gerrit Reekers.


Het aantal bezoekers was weliswaar kleiner als op de bekende donateurs-avonden, maar met zo'n 100 bezoekers toch zeer geslaagd. Aan het einde van de avond werd de aanwezigen gevraagd eventueel vast een bijdrage te leveren aan de komende inzamelingsacties voor het nieuwe dak op Erve Kampboer. Hier werd enthousiast op gereageerd en deze eerste aanzet is gemaakt.

Geesteren in de jaren 1930-1950

 

In 2007 heeft de SHG het boek uitgegeven: Geesteren in de jaren 1930 - 1950.

De aanloop naar de tweede wereldoorlog, de oorlogsjaren en de wederopbouw.

 

 

Deze uitgave is nog steeds te koop bij Horlogerie Silderhuis voor slechts € 7,50.

 


De periode 1930 tot 1950 waren roerige jaren voor de geschiedschrijving. Ook voor die van Geesteren en omstreken. In dit boek kunt u lezen over de plaatselijke gebeurtenissen uit die tijd, welke niet ongemerkt voorbijgegaan zijn aan de inwoners van Geesteren.

We hebben getracht om een zo getrouw en volledig mogelijk beeld te geven van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de jaren 1930 tot 1950 in Geesteren hebben voorgedaan. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet is gelukt om een volledig beeld te schetsen.

Het boek gaat onder andere in op:

  • De ontginning van de Weitemanslanden.
  • De vliegtuigcrash in 1932
  • De revue “Bie’j ôns in Geester’n”
  • De Tweede Wereldoorlog; met onder andere uitgebreide verhalen over neergestorte vliegtuigen, het verzet, de werkverschaffing in de NO-polder en de bevrijding.
  • De Indië-gangers
  • De geschiedenis van Stevo
  • en nog veel meer

De uitgave is rijkelijk voorzien van fotomateriaal.

 
Hier het in 1932 neergestorte Zweeds postvliegtuig naast de roggemijten van Droste.
 

 

 

De revue “Bie’j ôns in Geester’n” Uit volle borst wordt hier het noaberlied gezongen

 

 

.

 

Tijdens de oorlogsjaren was van de molen bij de Knoefbakker alleen de romp nog intact.

 

 

 


29 september 1948: De versierde boog bij het begin van de nieuwe straatweg.

 

 


Op vrijdag 25 april ontvingen de kinderen van groep 8 van de Aloysiusschool een exemplaar van het boek.Na de kranslegging door de kinderen bij het oorlogsmonument (vanwege de pinkstervakantie al op 25 april) kwamen de kinderen van groep 8 bijeen in het ICT-lokaal. Yvonne Fransen legde de kinderen aan de hand van een presentatie de activiteiten van de Heemkundegroep Geesteren uit.
Door een gift van het coöperatiefonds van de Rabobank werd het mogelijk gemaakt dat ieder kind een exemplaar van de uitgave "Geesteren in de jaren 1930-1950" ontving uit handen van één van de leden van de Heemkundegroep.

 

Erve 't Joostink


Dankzij het inzicht en respect voor historie dat de vroegere timmerman/aannemer Hemmers Jans had, is de gevelsteen uit de in 1901 afgebroken erve 't Joostink bewaard gebleven.
In 2005 werd de originele gevelsteen van erve 't Joostink opnieuw ingemetseld in een muurtje aan de Booymansweg. Vanaf de bank heeft met uitzicht op de plek waar de boerderij aan de overzijde van de Denekamperweg tot 1901 heeft gestaan.

 

 

60 jaar bevrijding


In 2005 heeft de SHG, samen met onder andere de overige heemkunde verenigingen binnen de gemeente Tubbergen, een expositie verzorgd over de oorlogstijd en de bevrijding door de Canadezen en Amerikanen in 1945.