Straatnamen

 

Vanaf januari 1998 verscheen er eens per drie weken een artikel in 'Op en rond de Essen' vergezeld van een historische foto, over de herkomst van de wegen‑ en straatnamen in Geesteren. Onder de auspiciën van de Stichting Heemkunde Geesteren zijn 18 Geesterse wijken onder de loep worden genomen zoals "Mensinkkamp", "Veldhoek", "Nieuwstad", "Sekboer", "Haarbrinksweg", "Zurink", "Molenhoek", enz.

In 2000 werd alles samengevat in een boekje met de titel: "De straatnamen van Geesteren".

 

Het boekje is niet meer voorradig, maar de inhoud is (deels) opgenomen in de Wiki: Klik HIER

 

Op 13 februari 2000 werd er een 'open huis' georganiseerd, waarin het nieuwe boekje werd gepresenteerd.