Heembode 2023

Onlangs viel bij de donateurs van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) weer het periodieke blad de Heembode in de bus. Ook dit jaar biedt het jaarboek voor de donateurs een grote verscheidenheid aan historische artikelen over het Geesteren van toen en nu. Ze nemen u nu in vogelvlucht mee naar de verschillende hoofdstukken die omlijst worden met prachtige foto’s.

   

Leen Olimulder-Oude Wesselink met zoon Jan en op de arm dochter Sieny.

Blijheid en droefenis

Het afgelopen heemkundeseizoen was er voor de heemkunde één met twee gezichten. Aan de ene kant blijheid en trots vanwege het zilveren jubileum van de SHG op 18 augustus 2022 én aan de andere kant droefenis als gevolg van het overlijden van Herman Silderhuis, Rieky Telgenkamp-Hoek en Alphons Leus. Drie buitengewoon actieve personen die van grote waarde zijn geweest voor de SHG. In de Heembode worden zij geëerd middels een ‘In Memoriam’.

 

Memoires van een hoofdleidster

Conny van den Hoven-Hurkens was 1962 tot 1967 hoofdleidster van de kleuterschool. In 1967 trouwde zij en emigreerde met haar man naar Pretoria in Canada. Al die jaren hierna onderhield zij contact met Geesteren en in het bijzonder met Marita Brus-Krukkert. Door toedoen van Marita deelde Conny haar herinneringen aan de kleuterschool met de heemkunde.

 

Erve Hamer en zijn bewoners

Van de hand van de gastschrijvers Jan en Gerrit Olimulder, is het zeer boeiende artikel over de geschiedenis van het eeuwenoude Erve Hamer aan de Huyerenseweg. Jan en Gerrit blikken terug op een lang verleden met eeuwen turbulente geschiedenis vanaf het jaar 1278. Meerdere keren hing het voortbestaan van de familie Hamer aan een zijden draad. Rond 1950 kwam er een einde aan 675 jaar Erve Hamer. Het werd overgenomen door Jan en Leen Olimulder. Prachtige foto’s uit verleden en heden maken dit artikel compleet. 

 

Het uitbreidingsplan 1953

Luttele weken voordat hij overleed, schreef Herman Silderhuis in de zomer van 2022 nog een artikel voor de heembode 2023. Herman schrijft dat Geesteren vroeger een aardig landelijk dorp moet zijn geweest. Een dorp dat in zijn voorname ingetogenheid, treffend harmonieerde met zijn prachtige omgeving. De ontwikkeling van de bebouwde kom van Geesteren met de kerk en pastorietuin, het kerkhof, de jongens- en meisjesschool, met haar straten, woningen en winkels wordt door Herman zeer gedetailleerd uit de doeken gedaan. Dit zowel bezien vanuit verkeersoogpunt als uit oogpunt van dorpsschoonheid.

 

Geesteren toen en nu

In het hoofdstuk ‘Geesteren toen en nu’ worden een aantal foto’s getoond die op precies dezelfde plek zijn gemaakt maar een totaal verschillend beeld geven van hoe het vroeger eens was en nu in 2023 is. Zo is er een foto van de Almeloschestraat omstreeks 1930 met de Pancratiuskerk en de omgeving van de woning van veldwachter Loohuis. Nu zijn op deze plek ‘De Aanleg’ en ‘De Veldstegge’ gevestigd, terwijl de Almeloschestraat nu de Dorpsstraat heet.

 

Twee Heemkundenestors blikken terug

Harry Meinders en Louis Kottink laten hun licht schijnen over hoe het dorp Geesteren zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. We vroegen deze beide mannen, met een grote staat van dienst voor de Heemkunde, hun kijk op de ontwikkeling van Geesteren met ons te willen delen. “Het vastleggen van de geschiedenis van ons mooie dorp, is ontzettend belangrijk. De heemkunde mag zich wat dat betreft met recht ‘de ziel van het dorp’ noemen”, beamen zowel Harry als Louis. Het was niet altijd koek en ei in Geesteren maar uiteindelijk kwam het toch altijd weer goed. Hoe dit zit, leest u in dit boeiende hoofdstuk.

.

Louis Kottink en Harry Meinders.

Erve Kampboer in vroegere tijden

Theo Kamphuis, telg uit het geslacht van de Kampboer stelt zich de vraag “Hoe zou het er hier in vroegere tijden toch uitgezien hebben?” Theo: “Ik denk eraan hoe fraai het uitzicht vanaf het oude Erve Kampboer in die tijd moet zijn geweest. Met destijds nog volledig vrij uitzicht op de dorpskern en op de akkers en weilanden waar later de huidige Mensinkkamp verrees. Een vergezicht, nog niet belemmerd door de bouw van de dorpssmidse, de nieuwe kerk en de Mariaschool.” Een prachtig artikel, omlijst met schitterende foto’s, dat één en al nostalgie ademt. Kortom, het neusje van de zalm voor heemkundeliefhebbers!