Heembode 2013

 

De Heembode 2013 is online beschikbaar.

Klik HIER

 

Eerste exemplaar Heembode Geesteren 2013 voor dokter Martens.

Geesteren.  Paul Sand, voorzitter van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), overhandigde dinsdagavond 7 mei  j.l. het eerste exemplaar van de Heembode 2013 aan dokter Henk Martens. Dit gebeurde in Woonzorgcentrum De Aanleg. Na de aanwezigen welkom te hebben geheten, ging Sand in op de vele positieve reacties na het verschijnen van de eerste uitgave van de Heembode in 2012. Die reacties én de toestroom van een groot aantal nieuwe donateurs, hebben geleid tot het besluit van de SHG om jaarlijks gratis een blad uit te brengen voor haar donateurs.

 

Bedenker van eerstelijnszorg én wonen onder één dak.

Hierna ging Sand uitvoerig  in op de redenen waarom de Heemkundegroep ervoor heeft gekozen om het eerste exemplaar uit te reiken aan Martens. Paul Sand: “U bent, na eerst in Harbrinkhoek en Tubbergen werkzaam te zijn geweest, in 1990 met een eigen huisartsenpraktijk in Geesteren begonnen. U was en bent  in Geesteren veel meer dan huisarts alleen. Zo werd u meteen al voorzitter van dorpshuis Erve Kampboer en u was ook vrijwel direct betrokken bij de EHBO-afdeling. Verder bent  u, naast de talrijke functies die u in in de gezondheidszorg vervult, ook zeer actief in het verenigingsleven in Geesteren.

U was clubarts van voetbalvereniging STEVO, voorzitter van volleybalvereniging Tornado en thans bent u voorzitter van STEVO. Uw belangrijkste wapenfeit is, in onze ogen, uw idee tot realisatie van wat nu woonzorgcentrum De Aanleg is. Eerstelijnszorg en wonen onder één dak, een vrij unieke combinatie voor een relatief klein dorp als Geesteren. Al deze feiten tezamen zijn voor ons dan ook reden geweest om u vanavond, hier in De Aanleg, het 1e exemplaar van de Heembode 2013 te overhandigen.”

 

Dia-presentatie 100 jaar Geesteren.

Alvorens over te gaan tot de overhandiging en officiële  presentatie van de Heembode 2013  werd de aanwezigen d.m.v. een dia-presentatie een fraai beeld geschetst van de ontwikkeling van de omgeving waar nu het woonzorgcentrum is verrezen. Prachtige oude foto’s van de toenmalige huizen, winkels en hun bewoners gaven een beeld van meer dan een eeuw Geesteren in beweging. De al wat oudere generatie zal zich vast nog wel veldwachter Loohuis herinneren of Kreuwels Jans of Graats Jan. Zij woonden toen in de onmiddelijke nabijheid of zelfs op de plek waar thans het woonzorgcentrum gevestigd is.

 

“Ik had het niet beter kunnen treffen”.

Vervolgens brak het officiële moment van de avond aan en overhandigde voorzitter Paul Sand, in het bijzijn van vrijwel de voltallige Heemkundegroep Geesteren, het eerste exemplaar van de Heembode 2013 aan Henk Martens.

Martens toonde zich in zijn dankwoord zeer dankbaar dat hem dit jaar de eer te beurt viel het eerste exemplaar overhandigd te krijgen. Martens: “Ik had het niet beter kunnen treffen dan in dit dorp. Van meet af aan voelde ik mij in Geesteren mens onder de mensen. Met het verstrijken van de jaren werd bij mij het idee van eerstelijnszorg en wonen onder één dak ‘voor ons mensen hier’ steeds sterker. Ik ben er trots op de bedenker te zijn. Dankbaar ben ik hen die mij geholpen hebben het idee verder te ontwikkelen én de mensen die het uiteindelijk in de praktijk ten uitvoer hebben gebracht.”

Met de overhandiging van een fraai boeket bloemen aan Martens’ echtgenote Anneke, kwam er een einde aan het officiële gedeelte van de avond  en bleven de aanwezigen nog een poos gezellig bijeen.

Het spreekt voor zich dat hierbij tal van zaken op het gebied van de heemkunde in Geesteren ter sprake kwamen.

Paul Sand overhandigt Dokter Martens de Heembode 2013.