Heembode 2012

 

In het voorjaar van 2012 heeft de SHG, na een lange periode van voorbereiding, het initatief opgepakt om een periodiek te laten verschijnen: Heembode Geesteren

In dit boekwerkje, waarvan het de bedoeling is dat dit jaarljks zal worden uitgebracht, worden een aantal aansprekende onderwerpen behandeld.

Een aantal onderwerpen in deze 1e uitgaven zullen een vervolg krijgen in de volgende uitgave, andere onderwerpen zijn eenmalig.

Om de gemeenschap kennis te laten maken met de Heembode is dit jaar het boekje huis aan huis bezorgd binnen Geesteren.

De reacties waren zeer positief en inmiddels wordt er al weer gewerkt aan de volgende uitgave die, naar verwachting, medio 2013 zal uitkomen.

Deze editie is online beschikbaar maar ook te bestellen via de SHG-webshop

Onderstaand de link naar deze eerste uitgave.

Heembode 2012

 

In Op en Rond de Essen werd onderstaand artikel gepubiceerd naar aanleiding van de uitreiking van de eerste Heembode Geesteren.