Geesteren in de jaren 1930-1950

 

In 2007 heeft de SHG het boek uitgegeven: Geesteren in de jaren 1930 - 1950.

De aanloop naar de tweede wereldoorlog, de oorlogsjaren en de wederopbouw.

 

Deze uitgave is nog steeds te koop via onze webshop

De periode 1930 tot 1950 waren roerige jaren voor de geschiedschrijving. Ook voor die van Geesteren en omstreken. In dit boek kunt u lezen over de plaatselijke gebeurtenissen uit die tijd, welke niet ongemerkt voorbijgegaan zijn aan de inwoners van Geesteren.

We hebben getracht om een zo getrouw en volledig mogelijk beeld te geven van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de jaren 1930 tot 1950 in Geesteren hebben voorgedaan. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet is gelukt om een volledig beeld te schetsen.

Het boek gaat onder andere in op:

  • De ontginning van de Weitemanslanden.
  • De vliegtuigcrash in 1932
  • De revue “Bie’j ôns in Geester’n”
  • De Tweede Wereldoorlog; met onder andere uitgebreide verhalen over neergestorte vliegtuigen, het verzet, de werkverschaffing in de NO-polder en de bevrijding.
  • De Indië-gangers
  • De geschiedenis van Stevo
  • en nog veel meer

De uitgave is rijkelijk voorzien van fotomateriaal.


Hier het in 1932 neergestorte Zweeds postvliegtuig naast de roggemijten van Droste.
 

De revue “Bie’j ôns in Geester’n” Uit volle borst wordt hier het noaberlied gezongen

.

Tijdens de oorlogsjaren was van de molen bij de Knoefbakker alleen de romp nog intact.

 

29 september 1948: De versierde boog bij het begin van de nieuwe straatweg.

 

Op vrijdag 25 april ontvingen de kinderen van groep 8 van de Aloysiusschool een exemplaar van het boek.


Na de kranslegging door de kinderen bij het oorlogsmonument (vanwege de pinkstervakantie al op 25 april) kwamen de kinderen van groep 8 bijeen in het ICT-lokaal. Yvonne Fransen legde de kinderen aan de hand van een presentatie de activiteiten van de Heemkundegroep Geesteren uit. Door een gift van het coöperatiefonds van de Rabobank werd het mogelijk gemaakt dat ieder kind een exemplaar van de uitgave "Geesteren in de jaren 1930-1950" ontving uit handen van één van de leden van de Heemkundegroep.