250 Jaar onderwijs in Geesteren


In 2002 heeft de stichting een boekje uitgebracht met de titel: "250 jaar onderwijs in Geesteren".

Twee kleine stukjes inhoud:

Meester Röring.

Zijn benoeming gaat in op 1 januari 1876 en het
bijbehorende jaarinkomen bedraagt ƒ 675,-
evenals het genot van een vrije woning met
tuin en een halve bunder grond.

   

Een luchtfoto van de school aan de dorpsstraat die in 1919 is
gebouwd (op de plek waar nu de Ten Cate winkel is gevestigd)
en die in 1978 weer is afgebroken.

 

Tevens is op 4 en 5 oktober in de voormalige Mariaschool (de huidige St Aloysiusschool) samen de
St. Aloysiusschool een expositie georganiseerd met oude schoolfoto's en schoolmaterialen uit dezelfde periode.

De expositie begon met de uitreiking van het eerste exemplaar aan basisschool directeur Veldhuis.

Het boekje was een dermate succes dat al na korte tijd de voorraad van 500 exemplaren was verkocht.
Er zijn toen 300 exemplaren bijgemaakt die ook al snel over de toonbank zijn gegaan.