Voor een impressie van de dia avond op 15 november 2023 zie de startpagina


 

Aankondiging lezing-dia-avond op woensdag 15 november

Woensdagavond 15 november a.s. nadert met rasse schreden. Die avond houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), in Zaal Kottink, voor het eerst na de coronaperiode, weer haar jaarlijkse lezing/dia-avond. Een avond die in de eerste plaats wordt aangeboden aan de ruim 400 donateurs, de financiële begunstigers maar óók aan iedereen met hart voor de geschiedenis van het dorp Geesteren. Met behulp van oude foto’s en overig historisch materiaal, zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van een aantal Geesterse families én de omgeving waar zij wonen.

Doeven Gait, Bergink Gait en andere bewoners

De schijnwerpers zijn deze keer gericht op de bewoners van de Doevenweg, de Kotkamps-weg, de Langemaatsweg en de Bovenbroeksweg. Willekeurig zomaar een aantal namen en bijnamen uit het verleden en het heden van families die hier in noordoost Geesteren wonen of eens gewoond hebben: Doeven Gait (Rolefes) aan de Doevenweg, Kotkaamp (Kamphuis) en Haale Hein (Haarhuis) aan de Kotkampsweg. Aan de Langemaatsweg Flims, Schröder (Bergink Gait), Blokhuis (Blokhoes), Kamphuis (Kampel Gait), Veldhuis (Wann’nmakers Harrie), Kienhuis (Kienhoes Frans) en Krikhaar (Bouwscholt’n Jan). Aan de Bovenbroeksweg Leus (Leus Gait), Hankamp, Korte (Kott’n Jan en Kott’n Hennie).

De Langemaatsweg

De Langemaatsweg, vroeger een zeer slechte zandweg, is één van de doorgaande binnen-wegen die Geesteren met Manderveen verbind. Met name de zomerdag, maken toeristen er op hun fiets veel gebruik van. Nabij Hinken-Jaan en Naatje bij Sauer in Manderveen, lag vroeger een lang stuk grond dat de ‘lange mös’ werd genoemd. De ‘lange mös’ was een deel van de markegrond die aan verschillende boeren in Manderveen en de Veldhoek in Geesteren toebehoorde. Het voorvoegsel ‘lange’ staat voor de lengte van de stukken grond (ongeveer 700 meter lang) en mös geeft aan dat het drassige, laaggelegen, grond betrof. De veldbaan van Klootschietersvereniging De Veldhoek is een treffend voorbeeld van een lange mös. Aan deze lange stukken grond ontleend de Langemaatsweg haar naam. Voordien noemde men deze weg ‘de weg naar de lange mös’. Deze lange mös vormde een eldorado voor vele soorten vogels. Behalve veel kieviten, grutto’s, wulpen en patrijzen waren er ook korhoenders. Vogels die een hels lawaai maakten als ze zich bedreigd voelden. Tussen het voorste en achterste gedeelte van de brede mös liep een brede sloot/beek, dwars door de weilanden. Hier zat ook vis in. Het is niet toevallig dat de Geesterse weidevogelvereniging probeert om de weidevogelstand juist in deze omgeving weer op peil te krijgen.

Herman Flims en Sien Stegink

Eén van de allereerste die een boerderij bouwden aan de Langemaatsweg waren Herman Flims en Sien Stegink. Zij ontmoetten elkaar op een bruiloft in Hengelo. Sien werd als jong meisje al vroeg door haar ouders weggestuurd naar boerenbedrijven in de buurt om daar te gaan werken. In de Eerste Wereldoorlog werkt zij als meid bij boer Boerrigter, net aan de overzijde van de grens. Zij werd daar meermaals met Duitse soldaten geconfronteerd die controles uitvoerden. Sientje was als jonge vrouw een knappe verschijning en Herman kon op die bruiloft in Hengelo zijn ogen niet van haar afhouden. Er was maar één dans voor nodig om de twee bij elkaar te brengen. Van bruiloft kwam bruiloft. Zij trouwden in 1929. Sien was toen 31 en Herman 27. Sien ging vanaf toen door het leven als Flims Sientje. Het gebied waar zij hun huis neerzetten, bestond uit veldgrond en zand. Het water in dit deel van de Veldhoek liep hoog over de weg, de beken en sloten waren slecht en overal lag drek. Eigenhandig met de bats zetten Herman en Sien de grond om en bouwden er hun huis.

Engels vliegtuig stort neer bij Flims tijdens WO II

Ook in de Tweede Wereldoorlog had de familie Flims weer met soldaten van doen. Sien zag vlak bij haar huis een Engels vliegtuig neerkomen en daarna iemand wegrennen. Binnen de kortste keren wemelde het rond de boerderij van de Duitsers. Sien hield zich van de domme. Ze deed alsof ze de dienstmeid van het huis was en niks te vertellen had. Ook deed ze alsof ze de Duitse taal niet verstond. De Engelse piloot bleef, naar achteraf bleek, ongedeerd.

De familie Flims kende een aantal zware tegenslagen in hun leven. In 1972 overleed heel plotseling zoon Gerrit op 35-jarige leeftijd aan een hartstilstand De klootschieters van K.V. De Veldhoek zijn graag geziene gasten op Erve Flims. Zij hebben er hun clublokaal.

Een jonge Bernard Flims, zoon van Herman Flims en Sien Stegink.