Dia-avond 2018

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

Previous ◁ | ▷ Next

 


 

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond 2018

 

Woensdagavond 14 november 2018 vond in zaal Kottink voor de vijftiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. Reeds ruim voor de aanvang meldden zich de eerste belangstellenden en donateurs om een mooi plekje uit te zoeken. Het zijn de liefhebbers van de dorpsgeschiedenis van Geesteren, die de tweede woensdag van november vrijhouden voor deze traditionele dia-avond, welke deze keer in het teken stond van de geschiedenis van een deel van Noord-Geesteren (Muldershoek) en haar bewoners. Aan bod kwamen Ossendijk, Berglandsweg, Broekbeekweg, Voorboersweg, Wierenseveldweg, Ramhinneweg, Bothofweg, Schollinksweg en Heetkampweg.

Bertus Klein Haarhuis heette de ruim 250 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom was er voor de sponsoren, de buurtverenigingen en de heer Henk Koop.

DSCN2539

 

Voordat de lezing begon werd er stilgestaan bij het overlijden van het zeer gewaardeerde lid Gerard Hemmer. Bertus las een in memoriam voor, waarin de vele verdiensten van Gerard naar voren kwamen.

Daarna was het de beurt aan Harry Meinders. Hij hield een uitgebreid betoog over de voorgeschiedenis en de bewoners, gelardeerd met mooie anekdotes, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

Boerderij Meinders

Eén van de onderwerpen die Harry aansneed was het huis van de familie Nijhuis. Deze boederij stond aan de Schollinksweg en is in 1974 gekocht door Harry Meinders en verplaatst naar de Schotboersweg, waar nu de zoon van Harry met zijn gezin woont en het bouwkundig buro Erwin Meinders is gevestigd.

 

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu. De aanwezigen, waaronder veel “uitgevlogen” familieleden, luisterden en keken met veel interesse. Ondanks kleine technische storingen in het begin van de avond, waarbij het publiek erg geduldig bleef, verliep de rest van de avond vlekkeloos.

Na de pauze gaf Henk Koop een kleine presentatie over het uit te brengen boek ”Markeboek Drieschicht Mander Vasse Geesteren”. Voor meer info zie onze Webshop.

Flyer Markeboek Drieschicht 

Voorbereidingen dia-avond 2018

 

Komend najaar, op woensdagavond 14 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), in zaal Kottink, weer de traditionele lezing/dia-avond voor haar donateurs én voor overige liefhebbers van streek- en dorpsgeschiedenis. De avond begint traditioneel om 19.30 uur met een lezing door Harry Meinders. Dit jaar staan de schijnwerpers gericht op een aantal families die in de Muldershoek wonen aan de Ossendijk, de Berglandsweg, de Broekbeekweg, de Voorboersweg, de Wierenseveldweg, de Ramhinneweg, de Bothofweg, de Schollinksweg en de Heetkampweg. 
 
Oude foto’s, prenten en kaarten 
In het hiervoor genoemde rijtje straten en wegen, ontbreekt de Langeveenseweg. De Langeveense-weg is al een keer eerder, zij het vrij oppervlakkig, behandeld tijdens één van de eerst gehouden dia-avonden. Onlangs zijn een aantal mensen van de Heemkunde begonnen met het bezoeken van de families op wie deze keer de schijnwerpers gericht zijn. De bedoeling van deze huisbezoeken is om zoveel mogelijk historische informatie te verzamelen. Hierbij gaat het met name om oude foto’s, prenten, kadastrale kaarten en filmbeelden uit vervlogen tijden. Welhaast zeker zal er ook nu weer een schat aan informatie tevoorschijn komen uit oude dozen en familiealbums.
 
Een eerste verkenning van de omgeving Ossendijk
Een gewone naam voor een doorgaande weg. ’n Ossendiek begint bij “de Herder” in Langeveen en eindigt in Geesteren pal tegenover het voormalige erf “de Watermuller”.De omgeving van de Ossendijk in de Muldershoek, biedt meer geschiedenis dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. Allereerst rijst de vraag hoe de naam Ossendijk ooit is ontstaan? Precies hebben we dat niet kunnen achterhalen. Ook een rondgang langs enkele heemkundeliefhebbers in Geesteren én Langeveen, bracht geen oplossing. Een voor de hand liggende verklaring zou de volgende kunnen zijn: De os is één van de oudste, door de mens, gebruikte trekdieren. In de zesde eeuw voor Christus werden ze al als zodanig gebruikt. Later werden ze meer en meer vervangen door paarden. Het woord ‘dijk’ heeft onder andere als betekenis: een opgehoogde weg. In vroegere tijden is de Ossendijk waarschijnlijk een, al dan niet door mensenhanden aangelegde, opgehoogde weggeweest in de ‘woeste gronden en venen’. Naast de landlieden, zoals boeren vroeger genoemd werden, maakten waarschijnlijk ook de monniken van de Kloosterorde der Cisterciënzers te Sibculo, met hun ossen-karren, gebruik van de Ossendijk.
 
Het gewaarde erf Robrinck (ook Rober(t)inck of Roberting), thans Heesink
Tussen de Molenbeek en de Ossendijk ligt het voormalige erve Roberinck. Dit erf was vroeger één van de gewaarde erven van de Drieschichtige Marke Mander, Geesteren en Vasse. Tot 1594 was het erve Roberinck, eigendom van het klooster te Sibculo. Daarna ging het over in de handen van dr. Peter van Boeymer, drost van IJsselmuiden. Van Boeymer was ook eigenaar van de Naarmolen en het erve en goed de Vermolen. Erve Roberinck werd later bewoond door de familie Haarhuis (Robert-Jan) en nu woont er de familie Heesink. 
 
gewaarde erven
Een oud document van de Drieschichtige Marke waarop vermeld het gewaarde erf Robrinck. 
 
Leemsteg en Bakkerssteg verbinden de Muldershoek met de Vermolen
De omgeving Ossendijk is naburig aan de buurtschap de Vermolen. De historische Molenbeek slingert hier al vele eeuwen door het landschap. Enkele zandwegen in deze omgeving, vormden ooit een belangrijke verbindingsroute met de oliemolen aan de Molenbeek. Jan Eijlers leeft nog immer voort in de naar hem, op de Vermolen, vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend als de Leemsteg. Via de Leemsteg en de Bakkerssteg was het vroeger een komen en gaan van en naar de oliemolen op de Vermolen. De Molenbeek heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de ontwikkeling van buurt-schap de Muldershoek. Ongetwijfeld meer hierover tijdens de lezing van Harry Meinders.
 
Landkruis aan de Bothofweg bracht vrede
In de jaren dertig van de vorige eeuw, hadden enkele families onenigheid over een stukje grond van 25 vierkante meter, gelegen aan de Bothofweg. De rechter in Almelo moest er aan te pas komen. 
Deze kwam tot het oordeel dat het stuk grond in twee stukken van gelijke grootte verdeeld moest worden met een sloot als erfafscheiding. In 1938 werd door één der beide hoofdrolspelers op de bewuste plek een landkruis opgericht. Dit gebaar werd door zijn opponent zo gewaardeerd dat deze zich ook van zijn goede kant liet zien. Hij liet de beplanting op zijn perceel naadloos aansluiten op het deel met het landkruis. De ruzie werd bijgelegd en de vrede getekend! Nog altijd wordt ‘deze plek van bezinning’ in ere gehouden. Ook hierover meer tijdens de dia-avond!
landkruis bothofweg
Het landkruis aan de Bothofweg