Rieky Telgenkamp-Hoek

Afgelopen zondag 8 januari 2023 is plotseling overleden Rieky Telgenkamp-Hoek. Rieky was sinds 2009 lid van de Stichting Heemkunde Geeesteren (SHG) waarin zij een zeer actieve rol vervulde. Zij was lid van de werkgroep dia-avond en hiernaast vervulde Rieky met verve haar functie bij het lief en leed-gebeuren binnen onze organisatie. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor de Stichting Heemkunde Geesteren heeft  betekend. Wij wensen haar man Bert en de overige familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 


 

Herman Silderhuis

Op vrijdag 7 oktober 2022 bereikte ons het droevige bericht dat Herman Silderhuis na een kort ziekbed op 71-jarige leeftijd is overleden.
Hij was in 1997 één van de mede-oprichters van de Stichting Heemkunde Geesteren en buitengewoon actief lid tot aan zijn overlijden.
Herman bekleedde tal van functies binnen de stichting. Zo was hij beheerder van de financiën, verzorgde hij de donateursregistratie, regelde subsidies, deed de boekverkoop tijdens donateursavonden en maakte hij deel uit van de Heembode commissie.
Het contact met de uitgever van de Heembode was hem op het lijf geschreven.
Niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem.
Toen de Stichting Heemkunde Geesteren op zoek was naar een nieuwe locatie, was het Herman die hierin het initiatief nam en met grote onverzettelijkheid het onderkomen ’t Heem wist te realiseren.
Het sierde Herman dat hij nooit op de voorgrond wilde treden, maar achter de coulissen zijn werk deed en ervoor zorgde dat hij altijd beslagen ten ijs kwam.
Zelfs op zijn ziekbed slaagde hij er nog in om zijn bijdrage voor de Open Dag op 18 september te organiseren.

Als Stichting Heemkunde Geesteren beseffen wij nog niet goed wat het voor ons betekent dat we Herman zullen moeten missen.
Dat hij van onschatbare waarde is geweest met zijn inzet, kennis en eigen documentatie staat buiten kijf.

Herman…..bedankt.