Doelstelling van de SHG
De formele doelstelling van de SHG is het verzamelen van historische gegevens en voorwerpen met betrekking tot Geesteren, het uitgeven van jaarboeken, het organiseren van lezingen, dia voorstellingen en exposities om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van de historie van Geesteren en om de belangstelling voor deze historie te vergroten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Naast de geschiedenis van de mens zal ook aandacht worden besteed aan de natuur, de taal en de cultuur.

 

De huidige samenstelling van de SHG

 

SHG leden 2023 crop

 

Op de foto van links naar rechts:

1e rij: Johan ter Wee, Truus Silderhuis, Yvonne Meijer-Weghorst, Joop Prinsen.

2e rij: Johan Kreuwel, Will ter Wee-van Esseveld, Cilia Masselink, Ceciel Leus, Theo Willighuis.

3e rij: Paul Sand, Ben Vleerbos, Bé Entjes, Gerrit Kokhuis, Bertus Klein Haarhuis, Gerrit Lohuis, Arnold Nieuwmeijer,  Martin Grob, Huub Wolberink, Gerrit Leus.

 

Wat vooraf ging

Al in 1981 waren diverse mensen actief met het verzamelen van informatie over Geesteren en haar bewoners. Zo verzamelde Hein Kottink krantenknipsel, bidprentjes, parochiebodes en rouwkaarten. De heer J.B. Hemmer verzamelde oude ansichten. De heren Jan Braakhuis en Alphons Oude Avenhuis maakten foto's van bouwwerken voor presentatiedoeleinden. Men besloot de krachten te bundelen en de "Heemkunde Geesteren" was een feit. Het was min of meer een spontane gedachte van mensen met eenzelfde belangstelling.

In maart 1984 wordt voor het eerst een bijeenkomst belegd voor publiek. Het onderwerp dat men presenteerde was "School en kerk", twee belangrijke pijlers van een gemeenschap.

In mei 1991 geeft Jan Braakhuis een uiteenzetting over de marken, hetgeen wordt toegelicht met dia's van oude boerenerven en kaarten.

In november 1992 verschijnt er een boekje van Herman Silderhuis : "Geesteren in het Verleden". Het is voornamelijk een fotoboek.

 


Naar aanleiding van het uitgebrachte boekje "Geesteren in het verleden" is er door Herman Silderhuis van 26 tot 30 december een expositie in Erve Kampboer verzorgd. Er waren naast een verscheidenheid aan oude foto's ook oude gebruiksvoorwerpen, klederdrachten en officiële stukken te zien.

In 1996 komt het omvangrijke naslagwerk van de heer Frans Hollinger gereed. De in Geesteren geboren Hollinger, heeft veertig jaar gewerkt aan het lijvige naslagwerk, dat uit twintig delen bestaat en 7500 pagina's op A-4 formaat beslaat. De titel van deze historische documentaire met betrekking tot het cultureel historisch erfgoed van Geesteren Overijssel is: "Bie'j ôns in Geesteren". Dit werk is overigens (nog) niet in het bezit van de SHG.

 

De oprichting van de Stichting Heemkunde Geesteren

In februari 1997 werden de volgende oproepen geplaatst:

Er vinden in de loop van 1997 een paar voorbereidende vergaderingen plaats en op 18 augustus 1997 wordt de Stichting Heemkunde Geesteren formeel een feit.

Oprichting Stichting Heemkunde Geesteren, 18 augustus 1997.

Van links naar rechts:
Voorste rij: F. Krikhaar (penningmeester), G. Zonder (notaris), P. Sand (voorzitter) en B. Broeksma (secretaris).
Tweede rij: T. van 't Hof, J. Prinsen, J. Velthuis, I. Kruse.
Derde rij: H. Silderhuis, H. Huttinga, B. Klein Haarhuis, G. Wolberink.


De stichting begint met 12 personen:
Bestuur: Paul Sand - voorzitter, Bert Broeksma - secretaris, Frans Krikhaar - penningmeester,

Leden: Truus van 't Hof, Harm Huttinga, Bertus Klein Haarhuis, Ine Kruse, Joop Prinsen, Herman Silderhuis, Jan Velthuis, Gerard Wolberink en Leo Heerdink.

Datzelfde jaar nog wordt er en expositie georganiseerd. Thema was 'De Tijdmachine' ; schoolfoto's en materialen uit de periode 1810 - 1997. De expositie was tot 1 november te zien in de bibliotheek aan de Kampboerlaan. Volgens een woordvoerder van de stichting is voor het onderwijs gekozen omdat onderwijs in het algemeen ook landelijk in de belangstelling stond. Aan de hand van nostalgische herinneringen aan de schooltijd-van-toen kregen de bezoekers eveneens een indruk van de hernieuwde aanpak van de Heemkundegroep.