Welkom bij de Stichting Heemkunde Geesteren

 

Via deze site krijgt u toegang tot een schat aan informatie over de geschiedenis van Geesteren, haar bewoners en haar omgeving.

 

In de encyclopedie vindt u historische informatie op een geordende manier weergegeven met alle onderlinge dwarsverbanden (wiki).

 

 

Wilt u ons werk steunen wordt dan vaste donateur van de SHG.

 

 

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Heemkunde Geesteren presenteert de Heembode 2020

 

De Heembode 2020 is weer bij de donateurs van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in de bus gevallen. Ook dit jaar biedt het jaarboek voor de donateurs, dat maar liefst 64 pagina’s telt, een grote verscheidenheid aan historische artikelen over het Geesteren van vroeger. We nemen u nu in vogelvlucht mee naar het verleden. Prachtige foto’s en prenten uit de oude doos illustreren de verschillende hoofdstukken.
 
Het eeuwenoude geslacht Wildemors
Maar liefst 15 pagina’s telt het hoofdstuk over het geslacht Wildermors, in de volksmond Oal Brook en ’t Wilmös geheten. Door de eeuwen heen veranderde de schrijfnaam regelmatig. Een Burgerlijke Stand was er voor 1814 nog niet waardoor achternamen door families zelf bedacht werden. Verspreid over de Veldhoek wonen op vier adressen thans telgen uit dit eeuwenoude geslacht. Net als in elke familie waren er ook bij hen goede tijden en slechte tijden. Over de oorsprong van de familie en het adres waar zij eeuwen geleden voor het eerst neerstreken, weiden wij hier niet verder uit! U leest er alles over in de Heembode.
 
't Wilmös (Wildemors) Hardenbergerweg 131 in Geesteren.
 
Natuurgebied De Hamberg
Wie in Geesteren kent niet De Hamberg, het prachtige natuurgebied gelegen aan de Delmaweg en Vriezenveenseweg? Vroeger maakte het deel uit van de zgn. Geestersche heide, gelegen tussen Geesteren en Vriezenveen. Op voorhand zou men kunnen denken dat De Hamberg, als bosperceel, nauwelijks geschiedenis herbergt. Echter niets is minder waar! Wie had immers gedacht dat De Hamberg onderdeel is van een esker? De Hamberg haalde zelfs de regionale en de landelijke media. Naast dat er zand werd afgegraven, vond er ook bosbouw plaats. Ook was op De Hamberg een café gevestigd en maakte het Geesterse verenigingsleven er volop gebruik van. Prachtige foto’s en illustraties omlijsten het zeer boeiende verhaal.
 
Fritz Leopold Hollinger
In de Heembode 2019 las u dat Fritz Hollinger op 25 september 1907 in het Oostenrijkse Neunkirchen werd geboren én hoe hij na de Eerste Wereldoorlog in Nederland belandde. Hollinger vond uiteindelijk in Geesteren onderkomen bij het echtpaar Gerardus ter Heine (Evvesboer) en zijn vrouw Manna (Krikhaar). Samen dreven zij een kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat. Fritz bleef evenwel Oostenrijker want naturalisatie tot Nederlander had in die tijd heel veel voeten in de aarde. Door de inval in 1938 van de Duitsers in Oostenrijk werd hij zelfs “Rijksduitser” en later door de Amerikanen krijgsgevangene gemaakt. Het leven van deze markante Geesternaar leest als een spannend verhaal.
 
Een zoon van het dorp wordt hoofd van de school
Jan Braakhuis kwam in 1956 aan de St. Aloysiussschool. In december 1961 werd hij, na het overlijden van meester Ankoné, bevorderd tot hoofd van de school. Jan Braakhuis, van de Kuper aan de Bragersweg, werd geboren in 1926. Hij werkte eerst als loketambtenaar bij de PTT. In de avonduren behaalde hij zijn onderwijsdiploma aan de kweekschool te Hilversum. Braakhuis vervulde in de loop der jaren een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Hij was voorzitter van muziekvereniging St. Ceacilia, van de Oranjevereniging en van de bibliotheek. Ook was hij voorzitter van de door hem opgerichte Heemkundegroep en van de Stichting Sporthal Geesteren. Organisatievermogen, tomeloze inzet en integriteit kenmerkten hem. Wij laten zijn leven in dienst van school en dorp de revue passeren!
 
Leerkrachten in 1962. Staand v.l.n.r.: Ton Olde Heuvelt, Jan Lankamp en Ben Morshuis. 
Zittend v.l.n.r.: Marie Maathuis, Jan Braakhuis (hoofd) en mw. Boers-Hartman.
 
Geesterse jongens overzee in Nederlands-Indië
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, dreigde Nederland zijn koloniale gezag over Nederlands-Indië kwijt te raken. Het dreigende verlies van de kolonie en de grote economische gevolgen hiervan, bracht Nederland ertoe om te proberen met militaire middelen zijn gezag te herstellen. Vanaf september 1946 werden ruim 200.000 Nederlandse militairen, waaronder een aantal Geesterse jongens, naar Indië verscheept. Over hun belevenissen daar en over hoe zij door het Plaatselijk Katholiek Thuisfront Geesteren werden gesteund gaat dit eerbetoon aan “de strijders van orde en rust” zoals zij toen werden genoemd.
 
Wielertourclub Geesteren (WTCG)
Eind jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond er bij een aantal enthousiaste wielerliefhebbers in Geesteren, steeds meer animo om te gaan fietsen in clubverband! Op zondagmorgen 18 februari 1979 meldden zich in café Warmelink meteen al 23 enthousiaste wielerliefhebbers. Het aanwezige gezelschap liet er geen gras over groeien en voegde meteen de daad bij het woord. De aanwezigen kozen ‘Wielertourclub Geesteren’ (WTCG) als meest geschikte clubnaam. Vorig jaar vierde de ‘WTCG’ haar 40-jarig bestaan. Wij blikken in de heembode uitvoerig terug op die periode!
 
Tot slot
Natuurlijk ontbreekt ook de vaste rubriek ‘Foto’s uit de oude doos’ niet. Enkele prachtige ansichten uit het Geesteren van vroeger, sieren deze heembode. Verder vat Netty Fontein-van Loenen -in een prachtig gedicht- de kern van het leven op het Twentse platteland samen. Rest nog te vermelden dat de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de adverteerders en haar begunstigers zeer erkentelijk is voor de financiële ondersteuning. Wij wensen u allen veel leesplezier! Aanmelden als nieuwe donateur kan bij penningmeester Herman Silderhuis of middels het te downloaden aanmeldingsformulier op deze website.
 

 

Heemkunde Geesteren zoekt nieuwe actieve leden (alle leeftijden)

 
Heemkunde, een nuttige en plezierige vrijetijdsbesteding.
Hobbyisten op zoek naar stambomen van families, oude foto’s, bidprentjes, verhalen van vroeger. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie die besmet is met het heemkunde-virus.
Wat is heemkunde eigenlijk? Heem = omgeving, kunde = kennis. Letterlijk vertaald betekent heemkunde dus kennis van de eigen (woon)omgeving.
Het verleden speelt in de heemkunde een zeer belangrijke rol maar ook ons heden én zelfs onze toekomst zijn belangrijke aspecten.
Heemkundigen leggen een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Heemkunde heeft alles met mensen te maken, het is een sociaal gebeuren. Het is een prachtige vrijetijdsbesteding om kennis van verleden en heden samen uit te diepen. Wie er aan begint gaat op ontdekkingsreis, in dit geval op ontdekkingsreis door Geesteren.
 
Ruim 25 actieve heemkundeleden in Geesteren.
Dikwijls wordt gedacht dat heemkunde uitsluitend een bezigheid is voor gepensioneerden. Dit beeld is niet juist! Het is inderdaad een feit dat nogal wat gepensioneerden zich met 
heemkunde bezig houden maar ook veertigers en vijftigplussers vinden er een prachtige vrijetijdsbesteding in. In Geesteren houden zich thans zo’n 25 enthousiaste mannen en vrouwen (van alle leeftijden!) -verdeeld over een aantal werkgroepen- met het verleden, het heden en de toekomst van het dorp bezig. “Samen zoeken, vinden, vastleggen en vertellen”, zo zou je kort en bondig hun gezamenlijke hobby kunnen omschrijven. De pastorie en Erve Kampboer zijn de locaties waar men hun gezamenlijke hobby met elkaar deelt!
Het dagelijks bestuur van de Stichting Heemkunde Geesteren wordt gevormd door voorzitter Paul Sand en penningmeester Herman Silderhuis, de functie van secretaris is vacant.
 
 
Lezing/dia-avond over straat of buurtschap.
Tal van activiteiten werden sinds de oprichting in 1997 georganiseerd. Eén van de meeste spraakmakende is ieder jaar opnieuw de jaarlijkse lezing/dia-avond over een bepaald gebied van het dorp. Tijdens zo’n avond wordt met behulp van oude foto’s, filmbeelden en ander historisch materiaal ingegaan op de geschiedenis van (vroegere) bewoners, huizen en historische/culturele bezienswaardigheden in een buurtschap van Geesteren. Dit jaar gaat de lezing over de geschiedenis van omgeving Doevenweg, Kotkampsweg, Langemaatsweg en de Bovenbroeksweg en haar aanwonenden. De voorbereidingen van de Werkgroep Productie o.l.v. Bertus Klein Haarhuis zijn hiervoor onlangs opgestart. De lezing is 18 november a.s. in zaal Kottink.
 
 
www.stichtingheemkundegeesteren.nl 
Heemkunde zonder internet is in deze tijd ondenkbaar. Talrijke archieven en historische gegevens zijn op internet te vinden. De Heemkundegroep Geesteren heeft dan ook reeds een aantal jaren een eigen website, welke is ingericht en wordt onderhouden door Bé Entjes. Aanleveren van nieuwe informatie voor de “Encyclopedie van Geesteren” kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook op facebook is de SHG sinds kort te volgen!
 
Op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroepen.
Tijdens gesprekken op verjaardagen, familie- en buurtfeestjes gaat het niet zelden over vroeger. Herinneringen aan lokale gebeurtenissen worden samen opgehaald. De familie- en lokale dorpsgeschiedenis herleeft op dat moment! Voor mensen die zich in het vorenstaande herkennen en daar een enthousiast gevoel bij krijgen is er plaats bij de “Heemkundefamilie” in Geesteren. Er zijn tal van interessante zaken die op de plank liggen en om aandacht vragen. Neem daarom gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om te laten weten dat u geïnteresseerd bent. Wij heten u van harte welkom. 
 

Heemkunde Geesteren start voorbereidingen jaarlijkse lezing-dia-avond.

 
Komend najaar, om precies te zijn op woensdagavond 18 november, houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), in Zaal Kottink, weer haar jaarlijkse lezing/dia-avond voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden. Dit jaar zijn de schijnwerpers gericht op de families en gezinnen die in Noordoost Geesteren, aan de Doevenweg, Kotkampsweg, Langemaatsweg en Bovenbroeksweg, wonen. Met behulp van oude foto’s en ander histo-risch materiaal zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van deze families én op de omgeving waar zij wonen. Ook hier kent elke familie, elk erf en elke boerderij haar eigen geschiedenis. Het streven is dat alle informatie uiterlijk 1 juli a.s. door de leden van de SHG is verzameld. Nu in vogelvlucht alvast wat interessante feiten uit de buurt!
 
Een herinnering met 75 jaar bevrijding in zicht
Op woensdag 29 december 1944 stegen rond tien uur 's morgens vanaf de vliegbasis bij het reeds bevrijde Woensdrecht, twaalf jachtvliegtuigen van het type Supermarine Spitfire op. Ze waren van het Noorse no. 331 Squadron (Royal Norwegian Air Force, RNAF) en hadden de opdracht een gewapende verkenning uit te voeren boven Duits gebied, in de omgeving van Rheine. Drie van deze Spitfires van het type MK IX B kwamen die morgen neer in de gemeente Tubbergen. Dat gebeurde rond half twaalf. Van deze Spitfires, waarvan de piloten zich wisten te redden via hun parachute of een noodlanding, raakte één de grond aan de Hardenbergerweg, niet ver van de aan de Langemaatsweg gelegen boerderij van Flims. De tweede Spitfire stortte neer aan de Pottersweg te Manderveen, dichtbij de boerderij van Harmsen. De derde kwam neer aan de Agelerweg, ten zuiden van sluis 5 van het kanaal Almelo – Nordhorn. Eén van de bemanningsleden, kwam op het erf van de familie Kamphuis aan de Kotkampsweg terecht en droeg een kogelwerend vest. Dat vest trok hij meteen uit, gooide het op de grond en maakte zich spoorslags uit de voeten. Het loodzware vest heeft jarenlang bij de familie Kamphuis in de schuur gehangen. Met 75 jaar bevrijding in zicht, is deze herinnering nu weer actueel. 
 
 
Zicht op de boerderij van de familie Kamphuis aan de Kotkampsweg.

 

Familienaam Boswerger aan de Langemaatsweg
Eén van de familienamen die we in deze omgeving tegenkomen, aan de Langemaatsweg, is Boswerger. Zij zijn nazaten van het Twentse landbouwersgeslacht Boswerger en verre afstammelingen van Hermen Wergers uit Geesteren. De familiegeschiedenis werd een aantal jaren geleden vastgelegd door Ton Boswerger uit Loosdrecht. Hij ging met de fami-liegeschiedenis terug tot 1682 en kwam er bij zijn zoektocht achter dat er al in 1602 een boerderijtje Warger in Geesteren bestond. Meer hierover tijdens de dia-avond!
 
Familie Hankamp aan de Bovenbroeksweg
Op maandag 6 mei 1963 kwamen twee straaljagers van de vliegbasis Twenthe tijdens een oefenvlucht met elkaar in botsing. Brandend stortten de toestellen neer, maar de vliegers wisten zich met behulp van hun schietstoelen in veiligheid te brengen. Eén van de straalja- gers kwam terecht in de tuin van de boerderij van de familie Hankamp aan de Bovenbroeks-weg. Alle ruiten van de hofstede sneuvelden en een deel van het meubilair werd door rond- vliegende scherven vernield. De kinderen van de familie Hankamp, die achter het huis aan het spelen waren, bleven wonder boven wonder ongedeerd. De andere straaljager stortte neer in een weiland van de familie Flims. Het brandde totaal uit, maar richtte verder weinig schade aan. De twee vliegers wisten zich met de parachute in veiligheid te stellen. Zij raakten slechts lichtgewond. Kinderen van een schoolklas uit Langeveen zagen de twee straaljagers met elkaar in botsing komen. “Als een vuurbal stortten ze neer. Het leek wel of hemel in brand stond, zo zei één van hen. De afloop had veel erger kunnen zijn.” 
 
 
Op de foto het wrak van de neergestorte straaljager op het erf van de familie Hankamp.
 
 
De SHG verwacht grote belangstelling
De dia-avond begint op 18 november om klokslag half acht. Na de lezing door Rogier Braakhuis, belichten Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand met behulp van talrijke oude foto’s en prenten de geschiedenis van de families. De dia-avond is gratis toegankelijk voor de donateurs van de SHG. Overige belangstellenden betalen € 2,50 entree p.p. incl. een kop koffie. De families welke voor het voetlicht worden gebracht, ontvangen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging. Gelet op de te verwachten, grote belangstelling zal Zaal Kottink al vanaf kwart voor zeven geopend zijn.
 

De DVD van de donateursavond 2019 is gereed.

 

De DVD van de Donateursavond 2019 is gereed. Onze "huisfilmer" Alphons Leus heeft de presentatie weer feilloos vastgelegd en op DVD gezet. Heb u de avond gemist of wilt u één en ander nogmaals rustig terugkijken, koop dan deze DVD voor € 10,- 

 

De DVD kan worden gekocht bij Herman Silderhuis, Haarbriinksweg 10 of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een DVD te bestellen.

 

 

Eind vorig jaar hielden we in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van de families en gezinnen aan de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huis-filmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

 

Historische informatie en foto’s

De dvd’s bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders en Rogier Braakhuis op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes met af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.
 

In beperkte voorraad beschikbaar

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde 
adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op! Overigens vertoont het aantal donateurs van de Heemkunde nog steeds een stijgende lijn. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download u dan het aanmeldingsformulier vanaf de website www.stichtingheemkundegeesteren.nl of meld u aan via het e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als donateur heeft u jaarlijks -met twee personen- gratis toegang tot de lezing/dia-avond en ook het jaarboekje voor de donateurs ‘Heembode Geesteren’ is bij deze € 10,-- inbegrepen. Inmiddels is ook bekend welk deel van Geesteren in november van dit jaar, het middelpunt zal vormen van de dia-avond. In de loop van komend voorjaar verschijnt hierover een eerste artikel! 

 


 

Dia-avond Heemkunde Geesteren 2019 ook nu weer zeer goed bezocht

 
Woensdagavond 13 november j.l., vond voor de 17e achtereenvolgende keer, de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. De avond stond deze keer in het teken van de geschiedenis van de Schotboersweg, de Volmersweg, de Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Het was Bertus Klein Haarhuis die de aanwezigen, om half 8, in een volle Zaal Kottink welkom heette. Een bijzonder woord van welkom was er voor de families op wie deze avond de schijnwerpers gericht zouden zijn én voor de sponsors en donateurs van de SHG.
 

Lezing Harry Meinders en Rogier Braakhuis

Voor Harry Meinders was het een bijzondere avond. Zijn lezing ging namelijk voor een belangrijk deel over de geschiedenis van de Schotboersweg en directe omgeving. Daar waar hij zelf, met zijn gezin, vele jaren woonde en werkte. Het was deze avond tegelijkertijd ook zijn laatste lezing. Harry had aan het begin van het heemkundeseizoen al aangegeven, na zovele jaren, een stapje terug te willen doen. De SHG hoopt in de persoon van Rogier Braakhuis, die deze avond het laatste deel van de lezing voor zijn rekening zou nemen, een waardig opvolger te hebben gevonden. Met behulp van prachtig, ingetekende topografische kaarten uit 1832 én foto’s uit de oude doos, schetsten eerst Meinders en later Braakhuis een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de omgeving. Zo werd verteld dat er al rond het jaar 1300 na Christus landbouw werd bedreven in de buurtschap, dat de soms fel stromende Lutkebeek toen een hele grillige beek was als afvoer van het overtollige water. Dat het Juffershuis eigendom was van de familie Hagendoorn en dat meester Röring ook nog tijdelijk in het Juffers-huis heeft gewoond. Ook verhaalde Meinders over het schaatsen, de winterdag, op ’n Deepsteg en vertelde hij over de overval die in 1937 plaatsvond op Graats en Dieks van de eenzaam gelegen, straatarme Schotboer. Rogier Braakhuis ging de aanwezigen voor over de oudste weg van Geesteren en stond stil bij enkele erven waaronder Krukkert en Folmerinck. Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s, vertelden zij over de bewoners van toen en nu. U zult begrijpen dat de geboden ruimte in dit blad niet toereikend is om alle 20 families voor het voetlicht te halen. Geen nood want van deze dia-avond verschijnt binnenkort een DVD waarop de lezing én alle betrokken families uitvoerig in beeld te zien zullen zijn. Om u een indruk te geven van de dia-presentatie, belichten we, geheel willekeurig, enkele families hierna in het kort wat nader.
 

Masselk Dieks ‘bearhoaler en ‘striekkearl’

Dieks Kroeze (Masselk Dieks) aan de Volmersweg was een bijzonder iemand. Men kende hem als “bearhoaler” maar misschien nog wel meer als ‘striekkearl’. Dieks had namelijk een bijzondere gave; hij kon met zijn handen pijn bestrijden! Dieks maakte een aantal kruisjes op het lichaamsdeel waar men wat mankeerde en de pijn verdween. Het was elke dag een komen en gaan van boeren die hun zeug gedekt moesten hebben én van mensen die hoopten dat Dieks hen van hun kwaal kon genezen. Aan de Hardenbergerweg had Masselk Dieks een stuk weiland liggen dat geheel omgeven was door een aarden wal ter hoogte van ongeveer 30 cm. Zodra de winter zich aandiende, liet men het weiland onder water lopen. Als het ijs dan vervolgens dik genoeg was, genoot men volop van de ijspret op deze eerste ijsbaan van Geesteren. Inmiddels wordt het erf bewoond door de familie van der Bijl.
 

Erve ‘Oal Geerman’ (Maathuis)

Aan de Schotboersweg woonde eens de familie Maathuis, in de volksmond bekend als ‘Oal Geerman’ dat een verbasterde naam is van het boerenerf Oude Geerdink. Rond 1825 werd het erf Oude Geerdink overgenomen door Gerrit Werger. Op 9 februari 1899 trouwde een verre nazaat van deze Gerrit Werger, te weten Hanna Werger met Hein Maathuis van Erve Bodden Bats te West-Geesteren. Hein trouwde ‘er bij in’. Zij kregen 6 kinderen. Toen het jongste kind ongeveer zes jaar was, werd Hanna ziek en overleed zij. Dat betekende een enorme klap voor het gezin. Gerard ging tijdelijk naar zijn oom en tante op Erve Boddenbats. Sien(15) en Miet (12) deden het huishouden en zorgden voor het vee. Vader Hein deed het zware werk op de boerderij en werkte ook nog als grasmaaier in Friesland en Noord-Holland. Veel steun ondervonden ze die tijd van de noabers. Rond het jaar 1930 kwam er waterleiding. Vanwege de hoge kosten boden velen eerst nogal wat verzet. Hein Maathuis sprak toen de woorden: ”Ik dronk altijd uit de sloot en ging aan gans iets anders dood”. In 1931 werd oude boerenhuis afgebroken. Op dezelfde plek werd toen een nieuwe boerderij gebouwd door Jan van Oal Geerman en zijn (latere) echtgenote Anna Alberink. Thans wonen op deze plek Erik en Ellen Busscher-Vloedbeld.
  
 
 

Gezellig napraten 

Nadat rond kwart voor elf de laatste dia getoond was, riep Paul Sand Harry Meinders nog eenmaal naar voren om hem heel hartelijk te bedanken voor het vele jaren verzorgen van de lezing tijdens de dia-avond. Als blijk van waardering overhandigde hij Meinders, die zich gelukkig blijft inzetten voor de heemkunde in Geesteren, een wijnpakket. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd daarna nog geruime tijd gezellig nagepraat.
 
 

Voor foto's van deze avond klik HIER

 


 

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond 2018

 

 

Woensdagavond 14 november vond in zaal Kottink voor de vijftiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. Reeds ruim voor de aanvang meldden zich de eerste belangstellenden en donateurs om een mooi plekje uit te zoeken. Het zijn de liefhebbers van de dorpsgeschiedenis van Geesteren, die de tweede woensdag van november vrijhouden voor deze traditionele dia-avond, welke deze keer in het teken stond van de geschiedenis van een deel van Noord-Geesteren (Muldershoek) en haar bewoners. Aan bod kwamen Ossendijk, Berglandsweg, Broekbeekweg, Voorboersweg, Wierenseveldweg, Ramhinneweg, Bothofweg, Schollinksweg en Heetkampweg.

 

Bertus Klein Haarhuis heette de ruim 250 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom was er voor de sponsoren, de buurtverenigingen en de heer Henk Koop.

 

Voordat de lezing begon werd er stilgestaan bij het overlijden van het zeer gewaardeerde lid Gerard Hemmer. Bertus las een in memoriam voor, waarin de vele verdiensten van Gerard naar voren kwamen.

 

Daarna was het de beurt aan Harry Meinders. Hij hield een uitgebreid betoog over de voorgeschiedenis en de bewoners, gelardeerd met mooie anekdotes, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

 

Eén van de onderwerpen die Harry aansneed was het huis van de familie Nijhuis. Deze boederij stond aan de Schollinksweg en is in 1974 gekocht door Harry Meinders en verplaatst naar de Schotboersweg, waar nu de zoon van Harry met zijn gezin woont en het bouwkundig buro Erwin Meinders is gevestigd.

 

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu. De aanwezigen, waaronder veel “uitgevlogen” familieleden, luisterden en keken met veel interesse. Ondanks kleine technische storingen in het begin van de avond, waarbij het publiek erg geduldig bleef, verliep de rest van de avond vlekkeloos.

 

Na de pauze gaf Henk Koop een kleine presentatie over het uit te brengen boek ”Markeboek Drieschicht Mander Vasse Geesteren”. Eind volgend jaar is de uitgave. Bij voorinschrijving kost het boek € 29,95, daarna € 39,95. Voorinschrijving kan bij Herman Silderhuis (06-22415996) of bij de Heemkundeverenigingen Langeveen, Manderveen en Vasse-Mander-Hezingen.

 

 

Daarna vervolgden Paul en Bertus hun presentatie. Even voor elven waren alle families de revue gepasseerd en kwam er een einde aan de lezing/dia-avond. Bertus besloot het boeiende en gezellige gebeuren met de kwinkslag dat de aanwezigen zich als een voorbeeldige klas hadden gedragen, door tot het einde toe bij de les te blijven. Na iedereen bedankt te hebben, werd de avond onder een luid applaus afgesloten. Door de vele families werd nog geruime tijd nagepraat. De dia-werkgroep van de Stichting Heemkunde Geesteren kijkt terug op een zeer geslaagde avond welke binnenkort door huisfilmer Alphons Leus ook op DVD wordt gezet.

 

 


 

10-12-2017

 

Presentatie boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ nu ook op dvd verkrijgbaar

 
Geesteren. Woensdagavond 18 oktober jl. vond de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG). Wij deden hiervan eerder uitvoerig verslag in dit weekblad. Bij die gelegenheid werd ook het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ gepresenteerd. Inmiddels is van de dia-avond en van de presentatie van het boek door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dvd vervaardigd met een grote hoeveelheid historische informatie en oude foto’s. Ook de lezing van Harry Meinders is op de dvd vastgelegd. Het is een prachtig naslagwerk geworden voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. De dvd is vanaf nu voor € 10,-- te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudelijke Artikelen aan de Dorpsstraat te Geesteren. 
 
Boek en dvd te koop
Ook voor heemkundeliefhebbers, waar ook in stad of land, is op deze verkoopadressen het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ verkrijgbaar voor € 17,50. Het boekwerk, in een kleurige en moderne layout weergegeven, omvat bijna 200 pagina’s en is rijk geïllustreerd met veel foto’s en historische documenten. Getuige de vele lovende reacties tot nu toe, mag het boek gerust het predicaat ‘collector’s item’ dragen. Bestellen kan ook eenvoudig op onze bestelpagina.
 
Een mooi verjaardagscadeau
Een handige tip: Verras een familielid, vriend of kennis met het boek of dvd als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis! Zowel de dvd als het boek zijn in slechts een beperkte oplage verkrijgbaar. De mensen van de heemkunde Geesteren adviseren dan ook niet te lang te wachten met de aanschaf.
 
 
 
Donateur voor slechts 10 euro per jaar
Overigens is het aantal donateurs van de Heemkunde kortgeleden de grens van 400 gepasseerd. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download dan het aanmeldingsformulier op eerder genoemde website. Voor € 10,-- heeft u, met twee personen, gratis toegang tot de jaarlijkse lezing/dia-avond en krijgt u ook het jaarboekje ‘Heembode Geesteren’ gratis thuis bezorgd. Aanmelden als donateur kan eenvoudig door het machtigingsformulier in te vullen en te mailen of bij een lid van de SHG af te geven of door even binnen te lopen bij Horlogerie Truus Silderhuis aan de Dorpsstraat te Geesteren. 
 

 

 
 

 


 

Dia-avond 2016 Breemhaarsweg en Vinckenweg nu verkrijgbaar op dvd

 

Eind vorig jaar hield de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van een deel van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg en haar (vroegere) bewoners. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

 

Historische informatie en foto's

De dvd's bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen die zich aan de Breemhaarsweg en de Vinckenweg hebben afgespeeld, voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes en af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. De dubbel-dvd ligt vanaf vandaag te koop bij Truus Silderhuis Horlogerie en bij Tonnie Veldhuis Huishoudelijke Artikelen voor slechts € 10,--. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.

 

Janna Joerink-Gommer en Jan Joerink voor hun huis aan de Breemhaarsweg.

 

In beperkte voorraad beschikbaar.

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op!

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER

 

 

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

Wederom was de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink op woensdag 16 november j.l. met een kleine 300 bezoekers een groot succes.

 

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

 

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

 

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

 

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

 

Wilt u het verslag van deze avond verder lezen, klik dan HIER

 

Foto van de familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan. Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 

 


 

   

De Heembode 2016 is gereed. Voor meer info klik HIER

 

 

 

SHG onthult  molenmonument op de Vermolen. Voor meer informatie klikt u op de foto.

 

 


 

Het verschijnen van het boek ligt inmiddels al weer enige maanden achter ons. De uitgave blijkt een groot succes. De vele reacties zijn alom lovend. 

 

‘Oorlog in herinnering – Geesteren een veilig oord in zware tijden’

 

Zo luidt de titel van het boek dat de Stichting Heemkunde Geesteren in april van dit jaar uitbracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. In het boek komen oorlogskinderen uit de Randstad van ons land uitvoerig aan het woord. Zij verbleven vanaf de Hongerwinter 1944-1945 tot en met de bevrijding bij gastgezinnen in Geesteren. Ook werden uit de mond van (oud) inwoners van Geesteren die de oorlog aan den lijve ondervonden, tal van gebeurtenissen uit die tijd opgetekend. Ten tijde van de oorlog waren deze mensen nog kind of net jongvolwassene. Intussen zijn zij 80 jaar of ouder. Zonder hen zou dit boek, dat ook gezien moet worden als een naslagwerk voor de volgende generaties, niet tot stand zijn gekomen. De schrijvers hebben geprobeerd alle herinneringen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.

 

 

Al met al bevat het boek bijna 40 afzonderlijke hoofdstukken, welke zijn omlijst met vele authentieke foto’s uit de oorlogsjaren 1940-1945 in Geesteren (ov). De opgetekende verhalen bieden een prachtige inkijk in het alledaagse leven toentertijd in een klein dorp in Twente. Het laat zien hoe de mensen op het Twentse platteland in die tijd woonden, werkten en leefden en hoe de oorlogskinderen hun tijd in Twente beleefden. Dit meer dan 300 pagina’s tellende boek mag in uw collectie niet ontbreken.

 

  • U kunt het boek bestellen voor € 17,50 + € 6,50 verzendkosten per bestelling.  

KLIK HIER OM TE BESTELLEN

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u het boek, zo snel mogelijk, toegezonden.

 

  • Het boek ligt ook te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudartikelen en Speelgoed te Geesteren (ov) voor de prijs van € 17,50.

 

Voor meer informatie over dit prachtige boek, kijk onder producties of klik HIER.

 

 

 


 

DVD van de dia avond 2015

 

Dia-avond 2015 West-Geesteren nu verkrijgbaar op dvd. Klik voor het volledige artikel op de afbeelding.

 

 

 


 

Andere DVD's

 

De DVD van de dia avond 2014 is beschikbaar. Klik HIER voor meer informatie.

De DVD's van de dia avonden 2011 (Hardenbergerweg) , 2012 (Huyeren) en  2013 (Vermolen) zijn beschikbaar.

Deze DVD's zijn voor € 10,- per stuk te koop bij Tonnie Veldhuis en  Truus Silderhuis.  

 

  

  

 

 

Ook de DVD van de diapresentatieavond 2010 getiteld "Van Mèènsman tot Breembrook" is nog steeds voorradig evenals de DVD's over de presentaties van de Vriezenveenseweg (2008) en Haarbrinksweg (2009).

 


 

Heeft u opmerkingen over deze site of vragen aan de SHG of hebt u voor ons interessante informatie, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Veel lees en kijkplezier op onze website.

 

   Wilt u een leuke rondwandeling rondom Geesteren maken, download dan onderstaande beschrijving.